Continguts i competències

Per què una ruta literària? L’objectiu final de confeccionar una ruta literària és la d’oferir una o més lectures a un públic i que la coneguen en primera persona d’una manera didàctica. Això es pot adobar amb la versatilitat del blog que ens permet oferir-la a un públic general, que frueix el plaer de la lectura i es realitza recorrent els espais literaris; i ens permet oferir-la a un públic escolar que troba amb ella un recurs didàctic idoni que la complementa. En paraules d’Alexandre Bataller (2011):

«Englobaríamos la “ruta literaria” dentro del conjunto de actividades escolares donde se constuye conocimiento y se comunican actitudes, valores, sentimientos, creencias y maneras de percibir i entender situaciones. La actividades escolares suponen un trabajo fuera del aula y, como se ha señalado desde el ámbito del conocimiento del medio es un recurso que facilita el aprendizaje de conceptos y procedimientos, favorece el desarrollo de actitudes y el crecimiento afectivo del alumnado»

Per tant, una ruta augmenta la motivació de l’alumnat davant de l’estudi de la llengua i la literatura del valencià i la posa en relació amb el patrimoni cultural i històric que les interrelaciona.

La nostra proposta és que els alumnes de 4t d’ESO de la ciutat de Xàtiva lligen Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts i que recórreguen els espais descrits i posats en boca dels protagonistes de l’obra de Toni Cucarella en el barri desaparegut de les Eretes, lloc d’infància de l’autor i ara immortalitzat. Per a assolir els continguts, l’alumnat farà:

            - Lectura guiada de Quina lenta agonia la dels ametllers perduts i altres relats de                       manera lúdica
            - Pràctica de lectura en veu alta durant la ruta literària i silenciosa a casa, tot seguint                   els consells de la professora o del professor.
            - Aproximació a la realitat de Xàtiva i rodalies dels anys 1930-1960.
            - Dramatització de fragments de l’obra literària de Toni Cucarella.
            - Desenvolupament del sentit crític davant la lectura dels fragments de l’obra de Toni                 Cucarella.
            - Ús de les TIC per coordinar el treball amb el grup amb Dropbox, Google Drive,                           Wattsapp, Facebook.
            - Ús d’eines digitals especialitzades en espais literaris i de consulta de diccionaris en                   diferents llengües (DNV, IEC, RAE) i enciclopèdies en línia (EC).

Competències bàsiques de la Generalitat Valenciana:

            - Competència comunicació lingüística.
            - Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
            - Competència cultural i artística.
            - Competència per a aprendre a aprendre.
            - Autonomia i iniciativa personal.
            - Competència social i ciutadana.
            - Tractament de la informació i competència digital.

Fonts:

Generalitat Valenciana (2009) L’avaluació del sistema educatiu [data de consulta: 02/01/2019] http://www.ceice.gva.es/documents/162783115/162812806/competencies.pdf/8fbd187d-c099-400a-a044-adebf44938d2

Bataller, Alexandre (2011) “La ruta literaria como actividad universitaria vinculada al territorio y al patrimonio”, dins scholar.google.es [en línia]
http://roderic.uv.es/handle/10550/21117

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada