Activitats d'avaluacióPer acabar,  cada grup haurà d’elaborar, a posteriori, un portfolio o dossier d’aprenentatge. En aquest dossier hauran de descriure allò que han fet, reflexionar-hi i analitzar-ne el procés d’aprenentatge (quins problemes s’hi han trobat, com els han resolt, què ha sigut més fàcil o difícil d’aconseguir, què n’han aprés, si els ha quedat cap interrogant pendent de resoldre, etc.).

A partir d’aquestes directrius inicials, cada grup tindrà la llibertat de prendre decisions particulars sobre què vol incloure al dossier i sobre l’organització, tot sabent que serà un producte avaluable a partir del qual es podrà deduir la qualificació final que acreditarà l’aprenentatge de la seqüència didàctica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada